Kraków

27.10.2016 r. klasa II A Gimnazjum nr 10 wzięła udział w wycieczce przedmiotowej z języka niemieckiego do Krakowa zorganizowanej przez dr Martę Kurzeję. Opiekę nad uczniami sprawowali również mgr Danuta Dobosz i mgr Andrzej Buda. Uczniowie byli w Instytucie Austriackim i wzięli udział w zajęciach kulturo- i krajoznawczych zorganizowanych przez Instytut w ramach obchodów Dni Austrii. Następnie zapoznali się z działalnością Instytutu Goethego i na zakończenie pobytu w Krakowie uczniowie zobaczyli
w dawnym budynku Dworca Głównego interaktywną wystawę „Van Gogh Alive”.

Wiedeń

Już po raz drugi uczniowie z Gimnazjum nr 10 z ZSPG nr 2 byli na wycieczce w stolicy Austrii zorganizowanej przez dr Martę Kurzeję. W tym roku szkolnym, wycieczka, w której wzięło udział 44 uczniów z klas IA, IID, IIIA, IIIB, IIIC i z IIID, odbyła się w dniach od 01.-03.12.2016r. Oprócz organizatorki opiekę nad uczniami sprawowały lic. Beata Antkiewicz, mgr Elżbieta Świerczek i mgr Agata Stępień. Zwiedzanie Wiednia uczniowie rozpoczęli od letniej rezydencji Habsburgów -Schönbrunn. Zobaczyli również Gloriettę, piękne ogrody oraz zachwycali się atmosferą panującą podczas Jarmarków Bożonarodzeniowych koło pałacu Schönbrunn. Następnym punktem zwiedzania było Muzeum Technik (Technisches Museum), jedno z największych w Europie, w którym uczniowie zobaczyli m.in. zrekonstruowaną kopalnię, wahadło Foucaulta podczas pracy, wagon salonka cesarzowej Elżbiety. Kolejną atrakcją był Dom Hundertwassera. Po przewie na lunch na Placu Szwedzkim (Schwedenplatz) młodzież udała się na Plac św. Szczepana (Stephansplatz), gdzie również mogli podziwiać kiermasze Bożonarodzeniowe (Weihnachtsmärkte), a także poczuć zapach tradycyjnych wypieków oraz ponczu wprawiających w świąteczny nastrój. Na Placu Graben (Grabenplatz) uczniowie zobaczyli barokową kolumnę Trójcy Świętej (Dreifaltigkeitssäule) zwaną również Kolumną morową (Pestsäule) wzniesioną przez Leopolda I na pamiątkę ocalenia go od epidemii w 1679 roku. Graben to miejsce dobrze znane wszystkim Wiedeńczykom słynące z najdroższych i najbardziej eleganckich sklepów. Kierując się do Hofburgu- zimowej rezydencji Habsburgów, uczniowie zobaczyli wiedeńską kawiarnię/cukiernię Demel, której historia zaczęła się już w roku 1786. Przechodząc przez Bramę św. Michała (Michaelstor) uczniowie mogli podziwiać Hofburg. Kontynuując spacer grupa dotarła do Placu Bohaterów (Heldenplatz), gdzie mieści się duży postój wiedeńskich dorożek oraz pomnik księcia Eugeniusza Sabaudzkiego. Na placu Marii Teresy (Maria Theresien Platz) uczniowie zakończyli w tym dniu zwiedzanie Wiednia i pojechali do hotelu.

Następnego dnia po śniadaniu rozpoczęli zwiedzanie Wiednia od Belwederu-barokowego pałacu księcia Eugeniusza Sabaudzkiego. W Górnym Belwederze (Oberes Belvedere) uczniowie podziwiali m.in. największą na świecie kolekcję dzieł Gustawa Klimta, obrazy Egona Schiele, Oskara Kokoschki, a także przedstawicieli wiedeńskiego okresu Biedermeier: Ferdinanda Georga Waldmüllera, Friedricha von Amerlinga, jak również wybitne dzieła francuskich impresjonistów. Następnie z okien autokaru zobaczyli m.in. Operę, Hofburg, Teatr Dworski (Burgtheater), Parlament, Ratusz( Rathaus), Kościół Wotywny (Votivkirche). Potem uczniowie spotkali się z przewodnikiem, który m. in. poprowadził grupę do kościoła kapucynów (Kapuzinerkirche) na placu Neuer Markt. Kościół był ważnym punktem ze względu na fakt, że w jego podziemiach znajduje się krypta cesarska, w której spoczywają Habsburgowie (146 sarkofagów), a także serce Stanisława Potockiego. Pochowana jest tam również królowa Polski Eleonora Maria Habsburżanka, żona króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Uczniowie zwiedzili katedrę św. Szczepana (Stephansdom) oraz kościół św. Augustyna (Augustinerkirche), w którym dzień po zwycięskiej bitwie pod Wiedniem król Jan III Sobieski uczestniczył w mszy. W ścianie kościoła wmurowana jest także tablica pamiątkowa z informacją o Janie III Sobieskim głównodowodzącym wojsk sprzymierzonych.

Następnym punktem była Hiszpańska Dworska Szkołą Jazdy Konnej (Spanische Hofreitschule) oraz dwa muzea: Muzeum Historii Naturalnej (Naturhistorisches Museum) i Muzeum Historii Sztuki (Kunsthistorisches Museum). Na zakończenie pobytu w Wiedniu grupa pojechała na Kahlenberg, gdzie zwiedziła kościół pw. św. Józefa (Josefskirche). Uczniowie podziwiali piękną panoramę Wiednia. W godzinach wieczornych opuścili Kahlenberg i udali się w drogę powrotną do Polski, gdzie dotarli w godzinach porannych następnego dnia.

Wiedeń

W dniach od 29.05.-31.06.2018r. odbyła się wycieczka przedmiotowa do Wiednia, w której wzięli udział uczniowie z klas VIIa i VIIb oraz z klas gimnazjalnych IIA, IIB, IIIA, IIIC. Opiekę  nad uczniami sprawowały mgr Anna Kurnyta, lic. Beata Antkiewicz, mgr Elżbieta Świerczek oraz dr Marta Kurzeja, która była również kierownikiem wycieczki. Uczniowie zwiedzili letnią rezydencję Habsburgów Schönbrunn, podziwiali również zimową rezydencję Hofburg. Uczestnicy wycieczki zobaczyli ciekawe muzea, wśród których na szczególną uwagę zasługują Muzeum Techniki, na Placu Marii Teresy Muzeum Historii Naturalnej, Muzeum Historii Sztuki, uczniowie podziwiali także znajdujący się tam  imponujący pomnik cesarzowej Marii Teresy. Uczniowie nie mogli nie zwiedzić Muzeum Historii Sztuki, ponieważ to muzeum ma czwartą co do wielkości kolekcję malarstwa na świecie. Uczniowie zwiedzili Cesarski Skarbiec, w którym  zobaczyli miedzy innymi Koronę Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu i austriacką koronę cesarską – prywatną koronę cesarza Rudolfa II.  Niezapomnianą byłą również wizyta w  barokowym pałacu księcia Eugeniusz Sabaudzkiego w Górnym Belwederze. W  muzeum  znajduje się między innymi największa  na świecie kolekcja  dzieł Gustava Klimta w tym tzw. złote obrazy: „Pocałunek” oraz „Judyta.” Uczniowie podziwiali także kompleks mieszkalny na rogu Kegelgasse i Löwengasse jedno z dzieł architektonicznych Friedensreicha Hundertwassera. W kościele Kapucynów byli w krypcie cesarskiej, w której spoczywają Habsburgowie   począwszy od 1633 roku. Ogromne wrażenie wywarł na uczniach Kościół św. Szczepana, który jest jednym z symboli miasta. Na zakończenie pobytu w Wiedniu uczniowie pojechali na wzgórze  Kahlenberg, gdzie  w 1683 roku miała miejsce odsiecz wiedeńska – zwycięska bitwa stoczona  pod dowództwem  króla Jana III Sobieskiego.  Podczas całego pobytu uczniom towarzyszyła przepiękna pogoda.